OGŁOSZENIA

Wypalanie traw niesie za sobą konsekwencje prawne!

W tym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi odbyły się akcje edukacyjne, podczas których strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi przedstawili słuchaczom informacje dotyczące kampanii społecznej PSP „Stop Pożarom Traw”.

Funkcjonariusze zwrócili uczestnikom spotkania szczególną uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą wypalanie traw oraz szkodliwość tego zjawiska dla społeczeństwa, zwierząt i środowiska. Przybliżyli także konsekwencje prawne, jakie spotykają tych, którzy mimo wszystko ryzykują i nielegalnie wypalają trawy.

Ponadto przekazano również wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w gospodarstwie rolnym, w tym wyznaczono granice zakresu ewentualnej pomocy podczas tych czynności przez dzieci.

Wizyta strażaków była również dobrą okazją do przeprowadzenia zajęć w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W przedsięwzięciu udział wzięło 36 uczniów klas 6 i 8 oraz 2 nauczycieli.

Nasz artykuł na temat wypalania traw: https://terazgoldap.pl/nie-odbieraj-zycia-nie-wypalaj-traw/

Więcej o wypalaniu traw: https://www.gov.pl/web/kppsp-goldap/stop-pozarom-traw2