OGŁOSZENIA

Wynagrodzenie za prowadzenie tężni wzrosło o blisko 30%

Wzrost wynagrodzenia, a jednocześnie niezmienione obowiązki – to kluczowa zmiana, którą można zaobserwować po przeprowadzeniu przeglądu umowy na prowadzenie parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi w Gołdapi.

Przeglądając umowę, okazuje się, że poza jednym istotnym szczegółem – kwotą wynagrodzenia – sama umowa nie uległa zmianie.

Gmina Gołdap pozostawiła Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z o.o. odpowiedzialność za zarządzanie placem zabaw, polem do minigolfa, toaletą automatyczną przy promenadzie oraz Placu Zwycięstwa itp. Dodatkowo jak co roku, przekazano 591.79 metrów kwadratowych w budynku pijalni.

Jednak jedyną różnicą między obiema umowami jest wynagrodzenie.

  • 4 059,00 zł brutto – wynosiło wynagrodzenie za rok 2022
  • 5 658,00 zł brutto – wynosi wynagrodzenie za rok 2023

 

odnotowujemy więc wzrost o 1 599 zł miesięcznie.

Przy czym, całkowite koszty umowy prezentują się następująco:

  • W roku 2022 wyniosły: 941 917,37 zł.
  • W roku 2023 sięgają:  1 197 998,39 zł
  •  

 

Tym samym wzrosły o 256 081,02 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Proniek
Beauty Space
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Eko-pal
Rostek, Rawinis
Ubezpieczenia
Sauna