OGŁOSZENIA

Wykład nt. „Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej – wspieranie”

14 czerwca w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym w Gołdapi odbył się wykład nt. „Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej – wspieranie”. Poprowadziła go Hanna Zienkiewicz-nauczyciel konsultant z SODN w Suwałkach.
 
Omówiła istotę rodziny dysfunkcyjnej oraz mechanizmy obronne rodziców w kontaktach z nauczycielami. Zwróciła uwagę na role, w które wchodzą dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. Szczegółowo przedstawiła sposoby wspierania uczniów i ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych.
 
Wykład odbył się w ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie”. Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.
Eko-pal
Sauna
Proniek
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Beauty Space