OGŁOSZENIA

Wyjątkowe zajęcia w SP 3

Tegoroczna edycja programu nadzorowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przebiegała pod hasłem: „Zmiany klimatyczne i sposoby przeciwdziałania im.”

Celami zajęć były:

  • popularyzacja wiedzy nt. ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu w miastach oraz sposobów przeciwdziałania tym zmianom.
  • popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich, w szczególności efektów Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.
  • zainspirowanie grupy docelowej do analizy zmian i korzyści, jakie przyniosła lub przyniesie lokalnej społeczności realizacja w Polsce Wschodniej inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Dzięki bogatym materiałom zatytułowanym: „Projekt klimat” (film, komiks, zeszyt ćwiczeń) zajęcia miały przystępną i atrakcyjną formę.