OGŁOSZENIA

Wybory Sołtysa Sołectwa Babki

5 września 2022 roku o godz. 17:00 odbędzie się zebranie mieszkańców Sołectw Babki i Żelazki  w celu wyboru Sołtysa.


Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Żelazkach.


Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum na zebraniu, termin następnego zebrania ustala się w tym samym dniu o godz. 17:30.