OGŁOSZENIA

„Wybieram marzenia – nie uzależnienia”- warsztaty ze Strażakami KP PSP w Gołdapi

W ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gołdap w roku 2023 w Świetlicach Wiejskich w Żelazkach i Kozakach działających przy Domu Kultury w Gołdapi realizujących zadanie „Wybieramy marzenia-nie uzależnia” odbyły się warsztaty profilaktyczne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.


Strażacy uświadomili zagrożenia związane z zażywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Wskazali właściwie zachowanie świadka lub uczestnika nagłego zdarzenia. Wszystko po to, aby wykorzystać nabytą wiedzę w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji. Uczestnicy dowiedzieli się jaki numer wybrać w telefonie, by wezwać pomoc i właściwie prowadzić rozmowę z operatorem numeru alarmowego 112.

Dzieci uczyły się układania poszkodowanego w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej, sposobu sprawdzenia przytomności, oddechu i drożności dróg oddechowych. Najpierw uważnie słuchali wskazówek strażaków, później z zapałem ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechowa na fantomie.

Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wykonywali swoje zadania.
Zadanie zrealizowane ze środków finansowych Gminy Gołdap.