OGŁOSZENIA

„Wybieram marzenia – nie uzależnienia” – dzieci i dorośli spotkali się z psychologiem

W ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap w roku 2023 Świetlica wiejska w Grabowie działająca przy Domu Kultury w Gołdapi realizuje zadanie „Wybieram marzenia – nie uzależnienia” .

Dnia 15.03.2023 na świetlicy, odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez panią psycholog Agnieszkę Zarzycką. Spotkanie zorganizowano w dwóch grupach dzieci i młodzież oraz dorośli.

Spotkanie miało na celu prelekcję o sposobach radzenia sobie z problemami uzależnień i emocjami oraz uświadomienie skutków wynikających z palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i istoty zagrożenia.