Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi

Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi źródło zdjęcia: fot. UMwGołdapi

Gmina Gołdap do marca br. realizuje działania w ramach projektu ,,Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzenia się choroby zakaźnej COVID-19″.

Na ten cel zostało pozyskane ponad 200 tysięcy złotych dotacji (95% wartości zadania) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Projekt obejmuje pomocą 63 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz 9 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi świadczących usługi opiekuńcze.

W ramach działań projektu zakupione zostały środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące (maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki ochronne, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji ciała i powierzchni) dla wszystkich uczestników projektu. Świadczona jest również pomoc psychologiczna formie konsultacji psychologicznych (indywidualnych lub telefonicznych), która w tym trudnym czasie jest tak bardzo potrzebna. Kluczowym zadaniem w projekcie jest zakup i dostarczenie całodziennego wyżywienia podopiecznym gołdapskiego ośrodka, którzy są objęci projektem i korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Łączna wartość tej usługi to prawie 125 000 złotych. Tym samym udało się wesprzeć lokalną branżę gastronomiczną, która jest szczególnie dotknięta ograniczeniami spowodowanymi pandemią.

Źródło: UMwGołdapi

Komentarze    Brak komentarzy