Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 źródło zdjęcia:

Powiat Gołdapski, dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Celem projektu jest zapobieganie oraz ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W ramach projektu zakupiono i przekazano rodzinom zastępczym i wychowankom pieczy zastępczej środki ochrony indywidualnej (maseczki – 5070 szt., rękawiczki – 8450 szt., płyny do dezynfekcji – 338 l.) oraz 47 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy ułatwi dzieciom wychowującym się w pieczy zastępczej realizowanie zadań w trybie zdalnego nauczania.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Komentarze    Brak komentarzy