OGŁOSZENIA

„Wspaniałe wiersze Polskich Poetów”- konkurs recytatorski w SP5

0

W szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbył się Konkurs recytatorski pod hasłem „Wspaniałe wiersze Polskich Poetów”. Uczestnikami byli uczniowie klas I-III. 

Dziecięca poezja, która uczy, bawi i wzrusza, tego dnia sprawiła, że choć na chwilę przenieśliśmy się do innej rzeczywistości, pełnej radości, kontemplacji oraz mądrych morałów uczących życia. Dzieci recytowały wiersze: Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Ignacego Krasickiego.

Do Jury konkursu zaproszenie przyjęły: Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Agnieszka Dziobkowska, Pani Agnieszka Stańczak pracująca w Bibliotece Klubu Wojskowego oraz nauczycielka języka polskiego Pani Małgorzata Sojko. Szanowne Jury po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu występów wyłoniło zwycięzców:

klasy I
1 miejsce Barbara Rudnik
2 miejsce Anna Ćwikowska
3 miejsce Julia Tomaszewska

klasy II
1 miejsce Katarzyna Niestieruk
2 miejsce Michał Galiński
3 miejsce Hanna Fornalska

klasy III
1 miejsce Oskar Wojtczak
2 miejsce Oskar Aneszko
3 miejsce Antonina Bator

Zwycięzcy otrzymali książki, upominki oraz dyplomy. Pozostali uczniowie również dostali drobne upominki, gdyż wszyscy zaprezentowali się znakomicie i nie sposób było kogokolwiek pominąć.

To był wspaniały czas refleksji, który przyniósł wszystkim trochę, tak potrzebnego nam dzisiaj wytchnienia i odpoczynku.
Bardzo dziękujemy naszym Utalentowanym Uczniom oraz Szanownemu Jury.

Organizatorzy:
Małgorzata Werra
Anna Tylenda