OGŁOSZENIA

Wrotkowo już oświetlone

47
Jak podaje Urząd Miejski w Gołdapi, właśnie zakończyła się inwestycja pod nazwą „Oświetlenie miejscowości Wrotkowo”.
 
W ramach modernizacji oświetlenia drogowego wykonano przebudowę linii napowietrznej na linię kablową.
 
Ponad to zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami zewnętrznymi.
 
Inwestycję sfinansowano ze środków gminnych oraz funduszu sołeckiego sołectwa Kozaki.
 
Całościowy koszt inwestycji to 63 027,05 zł brutto.