OGŁOSZENIA

Wolne etaty w Straży Granicznej! 1 z 50 może być Twój!

Stabilna służba i dobre wynagrodzenie – to może cię zainteresować. Zerknij na stronę http://wm.strazgraniczna.pl (zakładka Nabór do służby) lub zadzwoń 89 750 30 23. Dowiesz się, jak wygląda procedura kwalifikacyjna do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nie zwlekaj! Jeden etat może być Twój!

Etap I:

 • złożenie dokumentów
 • wstępna rozmowa kwalifikacyjna
 • badanie psychologiczne      

Etap II:

 • test z wiedzy ogólnej
 • test z wybranego języka obcego
 • test sprawności fizycznej                                                                        
 • rozmowa kwalifikacyjna

Jeszcze tylko tzw. wariograf i badania lekarskie, określające zdolność do służby i zakładasz mundur funkcjonariusza Straży Granicznej!

W służbie będziesz:

 • zatrzymywał osoby nielegalnie przekraczające granicę państwową,
 • zabezpieczał i badał ślady,
 • nie dopuszczał do przemytu, m.in. przez zieloną granicę,
 • patrolował granicę Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu,
 • jako przewodnik psa służbowego ujawniał materiały wybuchowe czy narkotyki,
 • działał na terenie całego kraju zwalczając grupy przestępcze,
 • odprawiał osoby i środki transportu,
 • badał autentyczność dokumentów, którymi posługują się podróżni,
 • weryfikował osoby przekraczające granicę polsko-rosyjską,
 • uczestniczył w misjach międzynarodowych.

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/51089,Mamy-jeszcze-wolne-etaty-1-z-50-moze-byc-Twoj.html

Ubezpieczenia
Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz