OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Dubeninki po 29 latach złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji!

Pan Ryszard Zieliński, dotychczas urzędujący wójt Gminy Dubeninki, 23.02.2023 złożył Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie rezygnację z pełnienia funkcji i od dziś jest na zasłużonej emeryturze.

Co dalej z gminą?

Komisarz Wyborczy w ciągu 14 dni wyda postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu. Następnie Premier wyznaczy termin wyborów przedterminowych ( 3 miesiące od wygaśnięcia mandatu), w których mieszkańcy wybiorą wójta na okres pozostały do końca obecnie trwającej kadencji, tj do końca kwietnia 2024.

Do tego czasu gminą będzie zarządzała osoba wskazana przez Premiera.

Wójt Ryszard Zieliński piastował to stanowisko nieprzerwanie od 1994 roku. W tym czasie w gminie pojawiły się kolejne elementy infrastruktury – m.in. wodociągi, kanalizacja, biologiczne oczyszczalnie ścieków, drogi.

Mieszkańcy Gminy Dubeninki, jako jedni z pierwszych, w tak kompleksowy sposób mieli doprowadzone linie telefoniczne do domów. Trwa przejście na energooszczędne ogrzewanie budynków publicznych i komunalnych, prowadzone są termomodernizacje. Rozwija się infrastruktura turystyczna. Trwają prace inwestycyjne-w obecnej chwili Gmina ma przyznane środki zewnętrzne na inwestycje na kwotę ponad 13 mln zł, część z nich jest już zakontraktowana. Kolejne wnioski – na blisko 7 mln – w ocenie.

Życzymy odpoczynku, na który Pan Ryszard pracował tak wiele lat,
Zdobywania nowych wspomnień, poprzez cudowne podróże, wyjazdy oraz 
Zdrowia, dzięki któremu będzie to możliwe do zrealizowania.

 

Źródło zdjęcia: goldap.org.pl

Eko-pal
Rol-Masz
Rostek, Rawinis
Ubezpieczenia
Beauty Space
Proniek
Sauna
PK Serwis 2023