OGŁOSZENIA

Włamanie na serwery X-YACHTS! Twoje dane mogą być zagrożone!

Firma X-YACHTS COMPOSITES poinfromowała, że 12 lipca br. doszło do włamania na serwery firmy w Danii i w Polsce polegające na zaszyfrowaniu danych znajdujących się na dyskach. Istnieje ryzyko, że niektóre dane mogły zostać skopiowane.

W związku z tym osoby obecnie jak i wcześniej zatrudnione w firmie zostały pisemnie poinformowane o naruszeniu ochrony danych osobowych z systemu kadrowego, w tym imiona i nazwiska, numery PESEL, nr kont bankowych, nr telefonów, adresy, zdjęcia oraz numery dowodów osobistych.

Możliwymi konsekwencjami są między innymi:

Utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, oszustwa, kradzież, strata finansowa, utrata reputacji, możliwość zaciągnięcia kredytu, próby wyłudzenia itp.

Firma poinformowała, że sprawa została zgłoszona już do odpowiednich instytucji, rekomenduje również wymianę dowodów osobistych oraz założenie konta w systemie Informacji Kredytowej BIK.

Źródło zdjęcia: OSP Dunajek