OGŁOSZENIA

Wilki blisko gospodarstw domowych- co robić? Jak uzyskać odszkodowanie w razie szkód?

Od kilkunastu dni w powiecie gołdapskim odnotowuje się niepokojące wiadomości dotyczące przebywania wilków blisko gospodarstw domowych.

Informacja w powyższej sprawie została przekazana do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wcześniej problemy z udziałem wilków mieli mieszkańcy gminy Dubeninki, w związku z tym zwrócono się wówczas z pismem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwość ich odstrzału-odpowiedź była odmowna.

Szanowni Państwo!
W razie szkód wyrządzonych przez powyższe zwierzęta można składać wnioski o odszkodowanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu szkody, w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności przez elektroniczną skrzynkę podawczą (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia �8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

Więcej informacji oraz wzór wniosków znajduje się pod linkiem ⬇️
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/szacowanie-szkod