OGŁOSZENIA

Wiemy ile będzie kosztowała naprawa fontanny w Parku Miejskim

lato, fontanna, park, miasto, centrum, ziele, wakacje, gołdap (1)

Gmina Gołdap informuje, że w wyniku zapytania ofertowego pn.: „Naprawa urządzeń technicznych fontanny miejskiej zlokalizowanej w Parku Miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi” w wyznaczonym terminie składania ofert tj.: do 15.03.2021 r. do godziny 11:00, wpłynęły dwie oferty złożone przez: 

  1.  Systemy Automatyki Budynków Jacek Wysocki, ul. Zgrupowania Żmija 9/261, 01-875 Warszawa – 152 578,98 zł brutto
  2.  WATER CONTROL Dawid Suchanecki, ul. Władysława IV 1A/5, 63-900 Rawicz – 158 610,39 zł brutto

Zwyciężyła oferta złożona przez Systemy Automatyki Budynków Jacek Wysocki, ul. Zgrupowania Żmija 9/261, 01-875 Warszawa
Uznana została za najkorzystniejszą i wybraną do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości 152 578,98 zł brutto 

 

Więcej informacji –> http://bip.goldap.pl/pl/1227/6310/zapytanie-ofertowe-naprawa-urzadzen-technicznych-fontanny-miejskiej-zlokalizowanej-w-parku-miejskim-na-placu-zwyciestwa