OGŁOSZENIA

Wieczór filmowy w Szkole Podstawowej w Boćwince

29.09.2023r. klasa V, pod opieką wychowawczyni, zorganizowała w szkole wieczór filmowy.

Spotkanie to było świetną okazją do integracji klasy, ale również dało możliwość spędzenia czasu w szkole w inny sposób niż siedzenie w ławkach.

Oprócz filmów były harce i zabawy na hali sportowej, a także pyszna pizza przygotowana przez jedną z mam.

PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia
Fotowoltaika