OGŁOSZENIA

Więcej Gości w Centrum Informacji Turystycznej niż przed rokiem. Statystyka 2021

piękny widok, słońce, wieża ciśnień, kościół, miasto gołdap, (2)

Początek nowego roku jest okazją do podsumowania roku poprzedniego. Pod względem odwiedzin Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi, rok 2021 można zaliczyć do okresu, w którym widać już przyzwyczajenie do pandemii, walki z covid-19 i obostrzeń związanych z przemieszczaniem się.

W stosunku do poprzedniego roku zanotowano wzrost odwiedzin o 2 172 osób, którzy zaglądali do nas głównie w dni powszednie.

Najwięcej turystów odnotowaliśmy w sezonie letnim (czerwiec – wrzesień), który w ostatnich latach wydłużył się do września (trzeci rok z rzędu odnotowujemy porównywalną do czerwca liczbę turystów).

Mimo większego ruchu turystycznego nie odnotowaliśmy znaczącego wzrostu turystów zagranicznych. Stanowili oni zaledwie 4,57 % (ponad 650 osób) wszystkich odwiedzających. Z Polski najczęściej docierali do nas mieszkańcy województw Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Łódzkiego i Pomorskiego (stanowiący łącznie 36,39% ogółu).

Łącznie informację prowadzoną przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap w 2021 roku odwiedziło 14 433 Gości.

Według różnych analiz na potrzeby statystyk województw, punkty i centra informacji turystycznej odpowiadają za 3 do 10 % ogólnego ruchu turystycznego w danej miejscowości.