OGŁOSZENIA

Wernisaż wystawy „Mój zabytek”

W ramach Dni Gołdapi, Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na wernisaż wystawy pokonkursowej „Mój zabytek”. Na wystawie zaprezentowane zostaną eksponaty ze zbiorów Izby Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza” i zdjęcia, których autorami są uczestnicy zajęć w pracowni fotograficznej Domu Kultury w Gołdapi pod kierownictwem Jarosława Jasińskiego.

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Mój Zabytek” organizowany jest przez Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie. Celem konkursu jest rozbudzanie oraz pogłębianie zainteresowań i fascynacji zjawiskami sztuki oraz kultury materialnej. Pogłębianie wiedzy o użytkowych artefaktach bliższej i dalszej historii, doskonalenie umiejętności rozpoznawania funkcji, przeznaczenia oraz przynależności do czasu, w którym zabytek powstał.

Wystawa powstała przy współpracy Biblioteki Publicznej w Gołdapi z Domem Kultury w Gołdapi, który udostępnił cyfrowe odpowiedniki eksponatów znajdujących się w izbie regionalnej.