OGŁOSZENIA

Wczoraj do Domu Kultury została dostarczona scena mobilna

Wczoraj do Domu Kultury została dostarczona scena mobilna.


Realizacja w ramach projektu „Wzmocnienie oferty kulturalno-turystycznej uzdrowiska Gołdap do 2023 roku poprzez zakup sceny mobilnej” z działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem pt. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury w ramach, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”


Wartość realizacji projektu 299 136, 00 zł.

PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
Rol-Masz