OGŁOSZENIA

Ważne zmiany w programie rodzina 500 +

Zmiany dotyczą głównie logistyki: trybu składania wniosków, sposoby wypłaty zasiłku itp. Trzeba je znać i się do nich stosować, by pieniądze na dzieci otrzymywać na czas czy – tym bardziej – nie stracić zasiłku 500 plus.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia i to ZUS będzie je wypłacał.

Co ważne i pewnie dla wielu nieco uciążliwe wnioski będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Kolejna zmiana dotyczy sposobu wypłaty świadczenia. Zgodnie z nowelizacją, świadczenia będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Jeśli ktokolwiek będzie miał trudności z internetem bądź złożeniem wniosku, ZUS deklaruje pomoc wszystkim zainteresowanym. Obecnie w każdej placówce ZUS znajduje się komputer, z którego przy pomocy pracowników możemy skorzystać i bez problemu złożyć wniosek.

Fotowoltaika
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Rol-Masz