OGŁOSZENIA

Ważne zmiany dla kupujących i sprzedających samochód!

Od dnia 1 lipca 2023 roku dla kupujących i sprzedających pojazdy oraz kierowców wprowadzono ważne zmiany.

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży i zakupu samochodów wprowadzają zmiany, które mają na celu usprawnienie procesu zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdu oraz rejestracji samochodów sprowadzonych z Unii Europejskiej.

Według nowych przepisów, osoby sprzedające lub kupujące samochody mają teraz ustawowe 30 dni na dokonanie tych czynności. Jeśli sprzedający/nabywca samochodu nie zgłosi zbycia lub nabycia pojazdu w ciągu 30 dni od daty transakcji, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Przypominamy również o bardzo ważnej kwestii, o której niestety nie wszyscy wiedzą i pamiętają!

Nabywca samochodu jest zobowiązany do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu pojazdu. Podatek ten jest obliczany na podstawie wartości samochodu i wynosi 2 % jego wartości rynkowej. Jest to obligatoryjna opłata, która ma na celu zabezpieczenie dochodów państwa i pokrycie kosztów administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów.

Termin na złożenie deklaracji PCC liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dokonano czynności opodatkowanej. Termin liczy się nie pomijając sobót, niedziel czy świąt, zatem jest to termin 14 dni następujących jeden po drugim.

Zmiany w przepisach dotyczą również kierowców.

Od dnia 1 lipca 2023 należy wykonać lub odnowić wszystkie zaległe badania i szkolenia. Zniesione zostały również pewne opłaty. Szczegóły znajda państwo w galerii.

Ubezpieczenia
Fotowoltaika
Rol-Masz
PK Serwis 2023