Ważna informacja ze starostwa !

Ważna informacja ze starostwa ! źródło zdjęcia:

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Gołdapi – w dniach od 11 marca do 15 marca nie będzie możliwości dokonywania płatności bezpośrednio w starostwie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej z powodu zmiany banku obsługującego Powiat Gołdapski. 

Jednakże od 15 marca konto bankowe starostwa zostanie zmienione, w związku z czym wszelkie płatności dokonać można na rachunki bankowe zamieszczone poniżej: 

Opłaty komunikacyjne, karty wędkarskie: 89 93390006 2001 0408 5269 0005

CEPIK- opłata ewidencyjna: 62 93390006 2001 0408 5269 0006

Wypisy i wyrysy: 19 93390006 2001 0408 5269 0004

Użytkowanie wieczyste, opłaty Skarbu Państwa: 46 93390006 2001 0408 5269 0003 Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Gołdapi: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Komentarze    Brak komentarzy