OGŁOSZENIA

Warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Boćwince

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Boćwince uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Dzieci z klas 1-3 poznały destruktywne skutki zachowań agresywnych. Zdobyli wiedzę z zakresu agresji z naciskiem na agresję słowną. Grupa ćwiczyła umiejętności rozwiązywania konfliktów w relacji z innymi, a poznała sposoby komunikowania się i podejmowania dojrzałych decyzji.

Uczniowie klas 4-6 zdobyli wiedzę na temat substancji uzależniających i negatywnych skutków korzystania z używek. Uczyli się umiejętności przeciwstawiania się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia. Uczestnicy odbyli również trening odmawiania, a także poznali alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

Uczniowie klas 7-8 kształtowali umiejętność asertywnego odmawiania i wyrażania prośby o pomoc, poznali negatywne skutki picia alkoholu. Uczestnicy zaznajomili się z metodami obrony przed naciskiem otoczenia, a także odbyli trening podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji.

Warsztaty zostały zrealizowane ze środków finansowych Gminy Gołdap.