OGŁOSZENIA

Warsztaty profilaktyczne w SP3

W dniach 30.05.2022 r. i 08.06.2022 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi warsztaty profilaktyczne mające na celu ukierunkowanie na profilaktykę uzależnień w środowisku młodzieży i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych.

W ramach warsztatów podejmowane były działania informacyjno-edukacyjne, zwracające szczególną uwagę na problemy zdrowotne, jakie wynikają z korzystania ze substancji psychoaktywnych.

Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawe warsztaty Pani Ewie Bolewskiej pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi i dla sierż. szt. Marty Anuszkiewicz pracownika Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Proniek
Rol-Masz
Sauna
Beauty Space
PK Serwis 2023
Eko-pal