OGŁOSZENIA

Warsztaty klimatyczne w Szkole Podstawowej nr 2

Tereny zielone, w tym lasy okalające Gołdap, jak też wody, m.in.  jezioro Gołdap i rzeka Gołdapa, mają pozytywny wpływ na klimat naszej małej ojczyzny. Jesteśmy jednak cząstką globu ziemskiego i dosięgają nas też skutki zmian klimatycznych.

Tematyka klimatyczna dominowała podczas badań elementów środowiska przeprowadzonych przez emerytowanych policjantów w dniu 16 grudnia 2023r. oraz podczas warsztatów w dniu 18 grudnia 2023r. w eko pracowni klimatycznej, w Szkole Podstawowej nr2 w Gołdapi.

Emeryci zapoznali się z metodami badań wody, powietrza, gleby z wykorzystaniem środków dydaktycznych z ekopracowni klimatycznej ze Szkoły Podstawowej nr2 w Gołdapi. Na osiedlu „Pod lasem” sprawdzili zawartość amoniaku, azotanów, fosforanów, pH oraz twardości wody w zalewie, zbadali poziom ozonu oraz obserwowali pod mikroskopem pył zgromadzony na śniegu.

Natomiast uczestnicy warsztatów usłyszeli o roli lasów dla klimatu oraz wpływie zmian klimatycznych na kondycję lasów. Pani Marzanna przypomniała również o istotnej roli różnorodności lasów dla właściwego funkcjonowania ekosystemów.

W trakcie zajęć, dorośli i dzieci z gotowych elementów tworzyli las oraz poznawali gatunki drzew, ich cechy oraz właściwości, a następnie wykonywali plakaty na temat: „Jak zadbać o klimat w naszym mieście?”  

Dziękujemy leśnikom z Nadleśnictwa Gołdap, pani Marzannie Konieczny i Milenie Łabanowskiej, za podzielenie się fachową wiedzą i przeprowadzenie warsztatów.

Warsztaty i badania środowiska były realizowane w ramach projektu Działaj Lokalnie „Dbajmy o naszą  planetę”.

Projekt „Dbajmy o naszą planetę” został dofinansowany ze środków – Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Gołdap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Rol-Masz