OGŁOSZENIA

Walka z wilkami: Spotkanie w Gołdapi w sprawie szkód

26 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi zorganizowano robocze spotkanie w sprawie wilków, które powodują coraz większe szkody.

Obecni na spotkaniu byli nie tylko mieszkańcy gminy Gołdap, ale również mieszkańcy gmin ościennych (gmina Dubeninki, gmina Banie Mazurskie). Celem spotkania było m.in. sporządzenie oświadczeń o szkodach, jakie wyrządziły wilki w tym roku.

Zebrane dane posłużą do opracowania statystyk uwidaczniających dużą skalę zagrożenia, a następnie zostaną przedstawione w piśmie do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zachęcamy wszystkich poszkodowanych do uzupełnienia oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Gołdapi do dnia 7 lipca 2023 r.


Oświadczenie do pobrania znajduje się na stronie internetowej: www.goldap.pl/sporzadzenie

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.