OGŁOSZENIA

„W życiu dobre rozdanie, to używek unikanie!” -Przedszkolaki i Uczniowie SP nr 5 w Akcji

Dnia 22 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wzięły udział w wyjątkowej i radosnej inicjatywie – „Sport przeciw nałogom.” 

Zajęcia sportowe stanowią część programu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gołdap, znanego jako „W Życiu Dobre Rozdanie, To Używek Unikanie!” Projekt skupia się na edukacji dotyczącej zagrożeń zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji odurzających oraz uzależnień behawioralnych. Udział w programie pomaga w kształtowaniu świadomości uczniów, a także podkreśla zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej w promocję zdrowego trybu życia.

Głównym celem sportowych zmagań było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej, integracja grupy, kształtowanie prozdrowotnych postaw, budowanie pewności siebie oraz dostarczanie emocji poprzez zdrową rywalizację. Uczniowie mieli okazję brać udział w różnorodnych zajęciach i zabawach ruchowych, które rozwijały ich umiejętności motoryczne, sprawność fizyczną i koordynację.

Serdecznie dziękujemy paniom nauczycielkom Barbarze Hornostaj i Annie Tylendzie za zorganizowanie wspaniałego Dnia Sportu. Dzięki ich zaangażowaniu i wysiłkowi nasi uczniowie mogli cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu, która nie tylko dostarczyła mnóstwo radości, ale również promowała zdrowy tryb życia.

Zapraszamy do galerii zdjęć. 

Anna Przybyło

Martyna Fiszer