OGŁOSZENIA

„W zaczarowanej zagrodzie”

„Podczas zimowych miesięcy uczniowie klas 2b i 2c Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi realizowali zadania z II modułu Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Czytamy z klasą – lekturki spod chmurki”, pt. „Mała chmurka w krainie śniegu”. Do modułu zimowego wybraliśmy lekturę „Zaczarowana zagroda” A. i Cz. Centkiewiczów.

Uczniowie samodzielnie przeczytali lekturę, a następnie wspólnie wykonaliśmy zimową gazetkę tematyczną. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do uzupełnienia kolejnych stron lekturnika. W trakcie realizacji modułu uczniowie wykonali ekologiczne igloo do naszej klasowej zagrody, w której zamieszkały sympatyczne pingwinki. Uczniowie nie zapomnieli również o ekologii i swoje przepiękne pingwinki wykonali z recykling’owych materiałów. Butelkowe pingwinki zostały wykorzystane w przestawieniu teatralnym pt. „W zaczarowanej zagrodzie”. Ogłosiliśmy klasowy konkurs na „Pingwina-Elegancika”, który miał być wykonany w edytorze grafiki PAINT. Oczywiście wybór zwycięzcy był bardzo trudny, ponieważ każdy Elegancik był oryginalny i wykonany z pomysłem. Przed nami jeszcze jeden moduł i wielka czytelnicza przygoda.”

Wioletta Pietrołaj

Joanna Kołosza

Rostek, Rawinis
Eko-pal
Rol-Masz
Proniek
Drzewka Perfekt Abies
PK Serwia
Fotowoltaika
Niebo w Gębie
Ubezpieczenia