OGŁOSZENIA

W tym roku mieszkańcy powiatu gołdapskiego zgłosili blisko 70 incydentów w aplikacji KMZB

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi interaktywne narzędzie, które pomaga lokalnej społeczności wskazać miejsca, na które służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Dzięki aplikacji każdy obywatel ma realny wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Mieszkańcy nanoszą na mapę konkretne zagrożenie, natomiast policjanci weryfikują sygnał oraz podejmują działania, które mają na celu jego wyeliminowanie.

Od początku roku gołdapscy mundurowi otrzymali blisko 70 zgłoszeń za pośrednictwem aplikacji KMZB. Największa liczba zgłoszeń odnosi się do nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, jak również przekraczania dopuszczalnej prędkości.

W minionym tygodniu policjanci potwierdzili i wyeliminowali kolejne trzy zgłoszone zagrożenia. Dotyczyły one nieprawidłowego parkowania w Kośmidrach, spożywania alkoholu przy pl. Zwycięstwa oraz przekroczenia dopuszczalnej prędkości na ulicy Armii Krajowej. Weryfikowane sygnały spotkały się z natychmiastową reakcją gołdapskich funkcjonariuszy.

Z narzędzia korzystajmy w odpowiedzialny sposób! Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi