OGŁOSZENIA

W SP 2 powstała EKO PRACOWNIA!

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi powstała „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

19 września w uroczystym otwarciu miała przyjemność uczestniczyć Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Magdalena Łabanowska.

Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi została laureatem konkursu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Na miejscu dawnej sali przyrodniczej powstała ekopracownia klimatyczna.

Wyposażenie umożliwi przeprowadzenie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, spotkań i warsztatów z udziałem społeczności lokalnej jak również przeprowadzenie wielu obserwacji i badań terenowych.

EKOPRACOWNIA dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 75 000,00 zł. Cały koszt zadania wyniósł 83 334,00 zł.

Gratulujemy i czekamy na kolejne tak piękne miejsca!

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Fotowoltaika
Rol-Masz
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023