OGŁOSZENIA

W powiecie gołdapskim rozpoczęła się obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

Przypominamy, że do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2004 roku, a także osoby, które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej proszone są o stawiennictwo do 26 maja 2023 r. przed Powiatową Komisją Lekarską urzędującą w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31.

Rol-Masz
Niebo w Gębie
Eko-pal
Fotowoltaika
Rostek, Rawinis
PK Serwia
Drzewka Perfekt Abies
Ubezpieczenia
Proniek