OGŁOSZENIA

W poniedziałek (29.06.2020 r.) zamknięte Ustronie

Znak-drogowy-A14-roboty-drogowe-1050mm-Typ-II
  •   Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że w dniach 29  – 30 czerwca 2020 r. (w godzinach od 700 do 2000) nastąpi zamknięcie ulicy Ustronie w Gołdapi, w związku z planowanymi pracami  budowlanymi polegającymi na wykonaniu podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni w/w ulicy. Prosimy mieszkańców o nieparkowanie pojazdów na ulicy oraz wjazdach do posesji.