W 2021 r. większa dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

W 2021 r. większa dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe źródło zdjęcia: fot. pixabay

O 20 proc. ma wzrosnąć dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w 2021 r. – zapisano w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie. Kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe pozostanie taka sama jak w ub.r.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana szkołom publicznym i niepublicznym. Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu na bieżący rok utrzymują, co do zasady, zapisy poprzedniego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Najistotniejsza zmiana dotyczy wysokości dotacji, które w bieżącym roku wzrosną o 20 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. I tak maksymalna kwota dotacji wyniesie:

– 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III,
– 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
– 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
– 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe pozostaje niezmieniona i wynosi do 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Poza tym rozporządzenie określa na 2021 r.: sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wzór formularza zawierającego te informacje, wzór wniosku, tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji oraz wzór formularza rozliczenia jej wykorzystania.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Źródło: serwissamorządowy.pl

Komentarze    Brak komentarzy