OGŁOSZENIA

„Uzależnij sie od programowania bez komputera”

1200

Uczniowie klasy 1a i 1c ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki realizują zadanie pt.7.: „Świat niezatopionych marzeń” objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gołdap.

6 grudnia 2021r. wychowawczynie zorganizowały popołudniowe zajęcia z programowania.

Programowanie uczy twórczego korzystania z technologii cyfrowych, ale także rozwija kompetencje społeczne, które są bardzo ważne tak w życiu prywatnym jak i zawodowym. Wszelkiego rodzaju inicjatywy programistyczne to pozytywny wpływ na rozwój umysłowy człowieka. To świetny sposób, aby dzieci w czasie zabawy nabyły wiele umiejętności oraz mogły spełniać swoje marzenia. To także motywacja do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

Zajęcia tego typu są wsparciem środowiska rodzinnego w ramach profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki innych zachowań ryzykownych i uczą odpowiedzialnej opieki nad dzieckiem.

Iwona Poreda i Dorota Trzcińska