OGŁOSZENIA

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Lipowej!

UWAGA!

Zmiana organizacji ruchu na ul. Lipowej w Gołdapi.

Ze względu na planowane roboty drogowe, polegające na układaniu podbudowy betonowej pod nawierzchnię z kostki kamiennej na ul. Lipowej, od dziś  22.09.202322 wjazd na parking szpitala będzie możliwy od strony byłego dworca PKP.

Ulica Lipowa na odcinku od banku PKO do wjazdu na teren szpitala będzie zamknięta.

Obecnie na ul. Lipowej trwają prace drogowe, polegające na układaniu podbudowy betonowej pod nawierzchnię z kostki kamiennej. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic: Lipowej (4816N ), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Całkowita wartość zadania wynosi 10 794 018,80 zł, w tym środki wygospodarowane z budżetu powiatu – 1 294 018,80 zł.