OGŁOSZENIA

Uwaga przetarg!

Burmistrz Gołdapi ogłosił ustne przetargi nieograniczone na oddanie w najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony.


Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

 www.bip.goldap.pl/pl

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.