OGŁOSZENIA

Urodziny miasta okiem Biblioteki Publicznej

Nasze miasto Gołdap w tym roku obchodzi swoje 453 urodziny. Z tej okazji w Parku Miejskim odbyła się impreza, która miała na celu uczcić to wydarzenie. Biblioteka Publiczna w Gołdapi włączyła się w obchody prezentując stoisko, na którym można było m.in. obejrzeć gołdapski wilkierz, znajdujący się w zbiorach biblioteki.

Mieszkańcy mieli też okazję otrzymania, wydanej przez bibliotekę „Gołdapskiej Teki Historycznej”, która była wręczana za odpowiedzi na 3 pytania z historii Gołdapi i wiedzy o naszej bibliotece. Ponadto fragmenty „Gołdapskiej Teki Historycznej” odczytał Burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz mieszkańcy miasta.

Karty z teki były zaprezentowane w parku w formie wystawy przygotowanej przez bibliotekę. Na stoisku były też kolorowanki przedstawiające główne obiekty gołdapskie, mini kiermasz książki używanej, zdjęcia dawnej i teraźniejszej Gołdapi oraz gry planszowe, w które można było zagrać.

Pytania w zabawie sprawdzającej wiedzę o historii naszego miasta oraz bibliotece okazały się być dla mieszkańców dość trudne, a odpowiedzi nieraz zaskakujące, co pokazuje jak wiele jeszcze wiadomości jest do zdobycia. Zapraszamy więc do naszej biblioteki po wiedzę i nie tylko.

Bioblioteka Publiczna w Gołdapi

Sauna
Rol-Masz
Ubezpieczenia
Proniek
Eko-pal
Rostek, Rawinis
PK Serwis 2023
Beauty Space