OGŁOSZENIA

Uroczyste przyjęcie pierwszaków do grona uczniów SP2

7 października br., w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi odbyło się uroczyste przyjęcie dzieci z klasy pierwszej do grona uczniów.

Najpierw pierwszaki popisały się wiedzą na temat ojczyzny, polskiej przyrody, obowiązków i zachowania w szkole oraz w drodze do szkoły. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Przybyli goście, wśród których byli: najbliżsi pierwszaków oraz nauczyciele SP2, nagrodzili te popisy gromkimi brawami.

Potem pierwszaki ślubowały na sztandar szkoły, że będą pilnie wypełniać obowiązki ucznia, godnie się zachowywać i reprezentować szkołę. Następnie Pani Dyrektor Anna Budzińska pasowała dzieci na uczniów.

Bohaterowie uroczystości otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy, słowniki ortograficzne oraz upominki od Burmistrza Gołdapi Uroczystość zakończyła wspólna słodka uczta.

Rol-Masz
Ubezpieczenia
Fotowoltaika
PK Serwis 2023