OGŁOSZENIA

Uroczyste pożegnanie ze służbą insp. dr Dariusza Stachelka

Insp. dr Dariusz Stachelek, Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, po 28 latach służby odszedł na emeryturę. Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Komendant uroczyście pożegnał się ze służbą.

Dzisiaj (27.02.2024r.) w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą insp. dr Dariusza Stachelka. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy gołdapskiej i oleckiej komendy, przedstawiciele władz samorządowych powiatu gołdapskiego, szefowie i funkcjonariusze zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele różnych instytucji współpracujących na co dzień z gołdapską Policją, znajomi, przyjaciele, zaproszeni goście.

Insp. dr Dariusz Stachelek służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej pełnił służbę między innymi jako Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP w Olecku, Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Olecku, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku. 4 października 2018 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi.

Komendant Stachelek był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją służbę. Otrzymał odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP,
  • Brązowy i srebrny medal „Za Długoletnią Służbę”;
  • Brązową, srebrną i złotą odznakę „Zasłużony Policjant”;
  • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
  • Brązowy Medal za Zasługi dla Więziennictwa.

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, insp. dr Dariusz Stachelek, podczas służby realizował swoje pasje naukowe. Na początku 2021 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, również o randze międzynarodowej. W roku 2023 wziął udział w Konferencji Naukowej pn.: „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne”, która odbyła się w Nowym Sączu. Insp. dr Dariusz Stachelek jest człowiekiem pełnym pasji i zaangażowania. W dalszym ciągu spełnia się jako wykładowca Uczelni akademickiej i bez wątpienia ma duży wpływ na kształtowanie młodych ludzi, ich rozwój osobisty i przyszłą karierę.

Dzisiaj, podczas uroczystego spotkania, dotychczasowy szef gołdapskich policjantów pożegnał się ze swoimi współpracownikami, podziękował wszystkim za lata dobrej współpracy i przychylność, a także pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć. W podobnym tonie zwrócił się także do przedstawicieli administracji samorządowej w regionie oraz do przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji i służb.

Podinsp. Tomasz Jegliński, obecnie pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi, podziękował odchodzącemu na emeryturę insp. dr Dariuszowi Stachelkowi za profesjonalną i pełną zaangażowania współpracę oraz życzył wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów. Do życzeń dołączyli się wszyscy uczestniczący w uroczystości.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi