OGŁOSZENIA

Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt

3

24 listopada 2022 r. o godz. 12:00 na placu przy remizie OSP Dubeninki odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt w asyście przedstawicieli z Jednostek OSP z Dubeninek, Żytkiejm i Pluszkiejm, z udziałem Wójta Gminy Dubeninki, pracowników Urzędu Gminy, GOPS i GCK, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Dubeninek oraz społeczności lokalnej.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależała od aktywności mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji należało zebrać odpowiednią, opisaną w regulaminie, liczbę głosów poparcia za pomocą serwisu internetowego. Jesienią 2020 roku w głosowaniu online mieszkańcy każdej z gmin, mieli okazję poprzeć swoim głosem sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zakupu dla gminy masztu i flagi biało-czerwonej.

Mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny, naszej Gminy, wykazali się dużym zaangażowaniem, co pozwoliło pozyskać tutejszemu samorządowi środki na zakup masztu oraz flagi i w ten symboliczny sposób uhonorować poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Niech maszt z flagą Polski przypomina o poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny oraz zachęca do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Oto efekt naszego wspólnego zaangażowania i dowód na to, jak ważne są dla nas symbole narodowe.

 

Źródło: https://www.dubeninki.pl/asp/uroczyste-podniesienie-flagi-panstwowej-na-maszt,1,artykul,1,793