OGŁOSZENIA

Uroczyste otwarcie nowych dróg w Żabinie i Kierzkach

Wczoraj (21.08) odbyło się uroczyste oddanie dróg powiatowych do użytku na odcinku Lisy – Mieczkówka – Kierzki oraz Jagiele – Żabin w Gminie Banie Mazurskie, w którym udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, mieszkańcy i zaproszeni goście.

Uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali:

  • Norbert Maliszewski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • Małgorzata Kopiczko – Senator RP,
  • Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP,
  • Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP,
  • Marzanna Wardziejewska – Starosta Gołdapski
  • Łukasz Kuliś – Wójt Gminy Banie Mazurskie,
  • Alicja Iwaniuk – Przewodnicząca Rady Powiatu,
  • Mieszkańcy wsi Jagiele, Żabin, Lisy, Kierzki, Mieczkówka.

Podczas oficjalnego otwarcia starosta Marzanna Wardziejewska w imieniu własnym i Radnych Rady Powiatu w Gołdapi podziękowała parlamentarzystom za pomoc w pozyskaniu dofinansowania, które zostało przeznaczone na zrealizowanie inwestycji pn.:

,,Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1794N Babki – Żelazki, 1815N Jagiele – Żabin, 1902N Boćwiński Młyn, 1790N Kowalki – Rudzie, 1772N Lisy – Mieczkówka – Kierzki’’ oraz firmie STRABAG z Ełku za szybkie i rzetelne wykonanie zadania. Do podziękowań dołączyli również mieszkańcy, którzy podziękowali za długo wyczekiwaną modernizację dróg, która poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10 808 844,40 zł , z czego 10 268 402,18 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 540 442,22 zł wkład własny powiatu gołdapskiego.

„Mamy nadzieję, że zmodernizowane drogi będą służyły mieszkańcom, a w najbliższym czasie będziemy mogli pozyskać kolejne dofinansowanie, które przeznaczymy na zmodernizowanie innych ulic i dróg w powiecie gołdapskim”- czytamy na oficjalnym Facebooku Starostwa.