OGŁOSZENIA

Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowych strażaków oraz spotkanie opłatkowe

W piątek (23 grudnia 2022 r.) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętych strażaków.

Uroczystość rozpoczął dowódca jednostki ratowniczo–gaśniczej mł. bryg. Andrzej Jabłoński składając meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Gołdapi st. bryg. Wojciechowi Szczepanikowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki.

W obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy oraz emerytowanych strażaków, ślubowanie złożyli str. Maciej Kosiński oraz str. Kamil Świerzbin, które przyjął Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi st. bryg. Wojciech Szczepanik.

Następnie odbyło się strażackie spotkanie opłatkowe, które rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi składając wszystkim obecnym oraz ich rodzinom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, tradycyjnie przełamano się opłatkiem i złożono sobie wzajemnie życzenia.

PK Serwia
Ubezpieczenia
Rol-Masz
Proniek
Fotowoltaika
Niebo w Gębie
Rostek, Rawinis
Drzewka Perfekt Abies
Eko-pal