OGŁOSZENIA

Uratuj życie, oddaj krew

41

W dniu 15 kwietnia (czwartek)
odbędzie się akcja krwiodawcza
pt. „Uratuj życie, oddaj krew”
Zorganizowana przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Ełku.
Miejscem poboru krwi będzie sala wielofunkcyjna Domu Kultury w Gołdapi (wejście od strony dziedzińca).
Serdecznie zapraszamy.