OGŁOSZENIA

Uczniowie ZSZ z wizytą na granicy polsko-rosyjskiej

Wybór przyszłego zawodu, zadania Straży Granicznej, to tylko niektóre tematy omawiane przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi podczas wczorajszej wizyty z młodzieżą.

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi zapoznali się ze specyfiką służby w Straży Granicznej. Podczas wizyty funkcjonariusze pokazali gościom sprzęt będący na wyposażeniu SG, który jest wykorzystywany w codziennej służbie.

Ponadto omówili główne zadania formacji oraz zapoznali ich z infrastrukturą drogowego przejścia granicznego na granicy polsko-rosyjskiej. Młodzież mogła zobaczyć, jak na co dzień funkcjonariusze SG ochraniając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Nie zabrakło również pytań o procedurę kwalifikacyjną dotyczącą służby w Straży Granicznej. Młodzi ludzie uzyskali szczegółowe informacje na temat wymogów i egzaminów wstępnych, którym musi sprostać kandydat ubiegający się o przyjęcie do formacji.