OGŁOSZENIA

Uczniowie „wagarowali” na posterunku policji

Pierwszy Dzień Wiosny potocznie zwany dniem wagarowicza to doskonała okazja do zorganizowania dzieciom niecodziennych zajęć. Nieco odmienną lekcję miały przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach, które „na wagary” wybrały się do miejscowego posterunku policji.

Ponad 30 dzieci ze szkoły podstawowej odwiedziło w dzień wagarowicza Posterunek Policji w Dubeninkach. W trakcie zwiedzania „mali goście” mieli możliwość dowiedzieć się, na czym polega praca policjantów w różnych wydziałach.

Dzieci z dużym zaciekawieniem oglądały sprzęt wykorzystywany na co dzień w pracy policjanta i chętnie przyglądały się z bliska policyjnemu wyposażeniu. Specjalną prelekcję przygotowali dzieciom Kierownik Posterunku oraz dzielnicowy.

Uczniowie nie tylko z zaciekawieniem słuchali policjantów, ale także aktywnie brali udział w zajęciach i zadawały wiele pytań.

Niewątpliwie, dzięki takim działaniom maluchy nie będą obawiały się spotkania z funkcjonariuszem. Policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi