OGŁOSZENIA

Uczniowie gołdapskich szkół podstawowych poznają Polskę

Projekt bez tytułu - 2022-11-08T101133.468
W dwudniowej wycieczce do Malborka i Gdańska wzięło udział 46 uczniów SP3, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego ze środków Ministra Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych.
 
Zgodnie z założeniami programu zwiedzili cztery punkty w kategorii kultura i dziedzictwo narodowe z listy MEiN. W Muzeum Zamkowym w Malborku zetknęli się z historią warowni, która w 1309 roku awansowała do roli stolicy jednego z najpotężniejszych państw na południowym wybrzeżu Bałtyku – stając się siedzibą wielkiego mistrza zakonu.
 
Przewodnik z wielką pasją i ogromną wiedzą przeprowadził uczestników przez historię zakonu krzyżackiego oraz dzieje zamku. Następnie dotarli do Westerplatte i w promieniach jesiennego słońca uczcili ten Pomnik Historii, symbol wybuchu II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji III Rzeszy.
 
Spacerowali w zabytkowej części Gdańska w obrębie XVII-wiecznych fortyfikacji miejskich, poznając jeden z najbardziej wartościowych w Polsce kompleksów architektoniczno-urbanistycznych. Na koniec udali się do Muzeum II wojny światowej, które wywarło na nich ogromne wrażenie.
 
Cały wyjazd okazał się atrakcyjnym i praktycznym sposobem uczenia się poprzez odkrywanie śladów historii. I zakończył się dużym apetytem na taką formę realizowania podstawy programowej.
 

W dniu 4 listopada 2022 roku uczniowie klasy I II oraz III A  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w ramach programu „Poznaj Polskę” wybrali się na wycieczkę do Suwałk oraz Wigier.

Pierwszym celem wycieczki była wizyta w Muzeum im. Marii Konopnickiej Oddziału Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Zajęcia muzealne, w trakcie których uczniowie SP5 w Gołdapi obejrzeli nowoczesną wystawę oraz wysłuchali opowieści o życiu znanej, polskiej poetki bardzo podobały się wszystkim uczestnikom. Poprzez aktywny odbiór sztuki uczniowie kształtowali wrażliwość estetyczną. Drugim celem wycieczki było wzgórze wigierskie. Uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzili Pokamedulski Klasztor w Wigrach. Poprzez wspólnie spędzony czas mieli okazję, by wzmocnić koleżeńskie więzi.

 

Realizacja programu ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.