OGŁOSZENIA

Uczennica SP nr 2 w finale dwóch konkursów wojewódzkich!

Anna Konieczny, uczennica klasy 7a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, została finalistką dwóch konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim: Konkursu z Biologii oraz Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Te osiągnięcia są wynikiem ogromnej, systematycznej pracy uczennicy, która przyswoiła wiedzę zarówno z klasy ósmej, jak również wykraczającą poza podstawę programową z biologii i geografii.

Ania jest osobą utalentowaną, miłośniczką książek; działa aktywnie w samorządzie szkolnym oraz na rzecz przyrody. Na swoim koncie ma już wiele sukcesów w konkursach przyrodniczych na szczeblu powiatowym: „Młody Strażnik Parku”, „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Uczennica pracowała pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Wojciechowskiej-Gutowskiej.

Ani serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SP nr 2