OGŁOSZENIA

„Tyle człowiek wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”- Dzień Życzliwości w SP 5

21 listopada klasa 1b Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi obchodziła Dzień Życzliwości.

Po ożywionej i ciekawej dyskusji na temat życzliwości – co ona oznacza, uczniowie ułożyli słońce, na którego promieniach opisane zostały przejawy życzliwości między ludźmi.

Następnie odwiedziliśmy wiele klas w szkole i dzieliliśmy się dobrym słowem, zapisanym na przygotowanych wcześniej zawieszkach np.: „Tyle człowiek wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”- Jan Paweł II lub „Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” – P. Bosmans.

Wędrując po całej szkole robiliśmy również pamiątkowe zdjęcia w fotobudce pod hasłem ŻYCZLIWI- SZCZĘŚLIWI.

To był fantastyczny dzień, który przypomniał nam, jak ważne jest bycie życzliwym, i że to tak niewiele kosztuje…

„Bo być życzliwym, to tak naprawdę jest być po prostu człowiekiem”.

Małgorzata Werra