Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw źródło zdjęcia: Urząd Miejski w Gołdapi

Po raz kolejny ruszyła akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 

W dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się i otrzymać poradę w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi. Porad udzielać będą funkcjonariusze Policji w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne działania, podobnie jak prowadzone w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu specjalistycznych porad.  Osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać bezpłatne informacje o przysługujących im uprawnieniach. 

 

Źródło: KPP Gołdap

Komentarze    Brak komentarzy